"

Zapraszamy na naukę języka
angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.


W procesie nauczania rozwijamy cztery sprawności jezykowe: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie ze szczególnym naciskiem na naukę komunikatywnego języka. Wypracowane przez nas metody nauczania, praca w małych grupach i indywidualne podejście do każdego przynoszą efekty, co potwierdzają zadowoleni słuchacze. Pracujemy na podręcznikach i multimediach różnych wydawnictw, każde zajęcia są przygtowywane indywidualnie przez lektorów odpowiednio do poziomu i wieku słuchaczy. Najmłodsi uczniowie zdobywają wiedzę poprzez zabawę, gry, piosenki oraz filmy. Postępy w nauce i skuteczność motod nauczania sprawdzamy za pomocą prac domowych i testów kontrolnych.


Z doświadczenia wiemy, że każdy może się nauczyć nowego języka niezależnie od wieku i predyspozycji językowych. Nie mamy jednej określonej metody nauczania ponieważ każdy z nas jest inny i ma swój indywidualny styl uczenia się. Prowadzimy kursy o różnym stopniu zaawansowania dla firm, zajęcia w szkołach i przedszkolach.


adres
  • małe grupy 4-6 osób
  • zajęcia multimedialne
  • podręczniki i pomoce gratis
  • rodzinna atmosfera
  • uśmiechnięta kadra :)